Uspeh!

Konferenca je končana. Najlepša hvala predavateljem, udeležencem in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspehu izvedbe posveta!

Oglejte in preberite si več v galeriji ter v zborniku.

Zbornik (pdf)

vaš Organizacijski odbor

Mateja Hari, recenzentka

 Sem Mateja Hari, po izobrazbi univerzitetna  diplomirana pedagoginja. Z otroci aktivno    delam že od srednješolskih let, ko sem bila  aktivna tabornica pri Rodu bistriških gamsov  iz Kamnika. Na Osnovni šoli Stranje sem  zaposlena zadnjih 14 let. Delala sem kot  učiteljica v podaljšanem bivanju, učiteljica za  dodatno strokovno pomoč, zadnjih deset let  pa sem svetovalna delavka. Kot vrstniška  mediatorka in mentorica sem vrsto let  izobraževala skupine učencev na tem  področju. V šoli sem koordinatorka skupine za nadarjene učence, skupine za dodatno strokovno pomoč in redno sodelujem pri vseh dejavnostih, ki se odvijajo na šoli. Redno se izobražujem na različnih področjih, kot so delo z nadarjenimi učenci, delo z učenci s posebnimi potrebami, delo s težavnimi otroci, poklicno usmerjanje, vodenje in drugo ter obiskujem različne tematske konference. Svoje poslanstvo jemljem resno in odgovorno. Želim si, da bi vsakega učenca ob zaključku osnovne šole lahko opremili z vsemi veščinami, ki mu bodo pomagale stopiti na pot odraščanja.

Barbara Topolovec Klanke, recenzentka

Barbara Topolovec Klanke je profesorica razrednega pouka. Na OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani je zaposlena od leta 2003 in poučuje v 1. in 2. triadi. Na šoli je vodja tima za vzgojni načrt, vodja samoevalvacijskega tima, članica razvojnega tima šole, koordinatorka za 1. in 2. triletje, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo je bila vodja študijske skupine, sodelovala je z Zavodom za šolstvo v Inovacijskem projektu, bila je članica šolskega tima Mentorske mreže šol, bila je recenzentka učbenikov za predmet naravoslovje in tehnika za 4. in 5. razred. Kot koordinatorka in mentorica študentom sodeluje s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Na šoli se je preizkusila kot vodja otroškega pevskega zbora, s katerim je dosegla srebrno priznanje na regijskem tekmovanju. Trenutno sodeluje kot soavtorica priročnika za učitelje v projektu Vizija Slovenije 2050. Rada sprejema nove
izzive in naloge, s katerimi osebnostno in profesionalno raste.