Mesečni arhiv: maj 2017

Aleksandar Tonić, svetovalec

Aleksandar Tonić je učitelj angleškega jezika na Osnovni šoli Toma Brejca, kjer je zaposlen od leta 2005. Poučuje učence v starosti od 8-15 let. Pri svojem delu se rad posveča diferenciaciji in individualizaciji v okviru didaktike angleščine. Ima večletne izkušnje pri delu z učenci s posebnimi potrebami in pri delu z učenci, ki pri učenju jezika dosegajo najvišje standarde znanja. Kot mentor študentom in študentkam je sodeloval s Pedagoško in Filozofsko fakulteto UL. Na šoli je deloval v državnih in mednarodnih projektih (Preizkušanje e-vsebin in e-storitev, e-Šolska torba, Erasmus+), svoje ideje za delo pri pouku pa je pogosto delil s svojimi prispevki na mednarordnih konferencah v Sloveniji, Srbiji in na Madžarskem.

Iztok Škof, tehnični vodja in IT podpora

Iztok Škof je organizator informacijskih dejavnosti na osnovni šoli Toma Brejca, zaposlen od leta 2008. Sodeloval je pri projektu E-šolstvo kot svetovalec vodstvu šol in predavatelj številnih seminarjev na temo IKT-ja. Na šoli je vodil številne državne in mednarodne projekte (Global Teenger Project, Slovenski učni krogi, e-Šolska torba, Preizkušanje e-vsebin in e-storiev, ICILS 2013, Etwining, Erasmus+). S številnimi prispevki je sodeloval na mednarodnih konferencah kot so SIRIKt in VIVID.

Mojca Janžekovič, vodja konference

Mojca Janžekovič je učiteljica geografije na Osnovni šoli Toma Brejca, kjer je zaposlena od leta 2004. Leta 2009 se je priključila razvojni skupini za geografijo na ZRSŠ. Kot predavateljica je sodelovala na številnih seminarjih iz geografije in IKT-ja v okviru projekta e-Šolstvo. Je soavtorica e-učbenikov za geografijo za 8. in 9. razred. Na matični šoli je vodila številne državne in mednarodne projkete (ABC e-šola, Vnašanje tem globalnega učenjna v šolski sistem, Slovenski učni krogi, Alpska konvencija, Global teenager project, Nais Challenge, eTwinning, Erasmus+). Z vrsto prispevkov je aktivno sodelovala na mednarodnih konferencah SIRikt in VIVID ter v strokovnih publikacijah (GIS v Sloveniji, Posodobitev pouka v osnovnošolski praksi Geografija).

Poleg geografije in okolja jo zanima uporaba IKT pri pouku ter vpletanje globalnih vsebin v pouk. S svojim delom, ki je pogosto mednarodno vpet, si je pridobila naziv svetnica.