Dnevni arhiv: 12. 6. 2017

Tina Plahutnik, recenzentka

Moje ime je Tina Plahutnik, po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana socialna delavka in mentorica projektnega učenja za mlade. Na OŠ Frana Albrehta Kamnik, kjer sem zaposlena kot svetovalna delavka. Sem mentorica šolskega parlamenta ter pobudnica in koordinatorka različnih humanitarnih in drugih akcij, članica šolskega tima v okviru projekta Popestrimo šolo, Skupine za kakovost, Skupine za Vzgojni načrt. Pri svojem delu ves čas iščem nove izzive in poti do otrok in mladostnikov, s poudarkom na opolnomočenju in razvijanju socialnih in drugih kompetenc. Sodelujem v Lokalni akcijski skupini za preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih drog, v prostem času pišem članke o vzgoji v reviji Zmajček in se urim v veščinah improvizacijskega gledališča.