Dnevni arhiv: 26. 6. 2017

Maruša Sitar, recenzentka

Maruša Sitar je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Od leta 2010 je kot učiteljica za dodatno strokovno pomoč zaposlena na OŠ 27. julij Kamnik. Dela  na področju osnovnošolskega in predšolskega izobraževanja. Zanima in navdušuje jo predvsem delo z učenci z ADHD. Raziskovala je vpliv masaže na učence z motnjo pozornosti  s hiperaktivnostjo in vpliv uživanja sladkorja na vedenje učencev. Redno se izobražuje, udeležuje strokovnih seminarjev (Čarobni otroci, Brain gym, Whole pieces of soul: holistični pristop k avtizmu, Medvrstniško nasilje v šoli…) in sledi novostim stroke. Kot mentorica študentom sodeluje s Pedagoško fakulteto univerze v Ljubljani. Bila je vodja Občinskega aktiva specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj občin Kamnik in Komenda. Pri učencih razvija predvsem kompetenco učenje učenja. Uči jih kako določiti cilje in poti, kako bo cilje dosegel; kako usvojiti nova znanja in okrepiti že usvojena.