Dnevni arhiv: 23. 8. 2017

Barbara Topolovec Klanke, recenzentka

Barbara Topolovec Klanke je profesorica razrednega pouka. Na OŠ Ketteja in Murna v Ljubljani je zaposlena od leta 2003 in poučuje v 1. in 2. triadi. Na šoli je vodja tima za vzgojni načrt, vodja samoevalvacijskega tima, članica razvojnega tima šole, koordinatorka za 1. in 2. triletje, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo je bila vodja študijske skupine, sodelovala je z Zavodom za šolstvo v Inovacijskem projektu, bila je članica šolskega tima Mentorske mreže šol, bila je recenzentka učbenikov za predmet naravoslovje in tehnika za 4. in 5. razred. Kot koordinatorka in mentorica študentom sodeluje s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Na šoli se je preizkusila kot vodja otroškega pevskega zbora, s katerim je dosegla srebrno priznanje na regijskem tekmovanju. Trenutno sodeluje kot soavtorica priročnika za učitelje v projektu Vizija Slovenije 2050. Rada sprejema nove
izzive in naloge, s katerimi osebnostno in profesionalno raste.