Dnevni arhiv: 13. 9. 2017

Mateja Hari, recenzentka

 Sem Mateja Hari, po izobrazbi univerzitetna  diplomirana pedagoginja. Z otroci aktivno    delam že od srednješolskih let, ko sem bila  aktivna tabornica pri Rodu bistriških gamsov  iz Kamnika. Na Osnovni šoli Stranje sem  zaposlena zadnjih 14 let. Delala sem kot  učiteljica v podaljšanem bivanju, učiteljica za  dodatno strokovno pomoč, zadnjih deset let  pa sem svetovalna delavka. Kot vrstniška  mediatorka in mentorica sem vrsto let  izobraževala skupine učencev na tem  področju. V šoli sem koordinatorka skupine za nadarjene učence, skupine za dodatno strokovno pomoč in redno sodelujem pri vseh dejavnostih, ki se odvijajo na šoli. Redno se izobražujem na različnih področjih, kot so delo z nadarjenimi učenci, delo z učenci s posebnimi potrebami, delo s težavnimi otroci, poklicno usmerjanje, vodenje in drugo ter obiskujem različne tematske konference. Svoje poslanstvo jemljem resno in odgovorno. Želim si, da bi vsakega učenca ob zaključku osnovne šole lahko opremili z vsemi veščinami, ki mu bodo pomagale stopiti na pot odraščanja.