Koristne informacije

Spoštovani udeleženci konference!

Posredujemo vam nekaj informacij o dogodku:

Predavalnice
Uvodni del konference (09.00–11.00) bo v šolski telovadnici v pritličju. Predstavitve preostalih referatov bodo v učilnicah 23 in 25 v 3. nadstropju. Učilnice so vidno označene na hodnikih.

Registracija
Registracija bo 13. 10. 2017 od 08.20 do 08.50 v avli šole pri vhodu v pritličju. Ob registraciji prejmete obesek s svojim imenom. Prosimo, nosite ga ves čas konference.

Potrdila
Potrdila o udeležbi lahko dvignete od 16.30 do 17.00 pred učilnico 23 v 3. nadstropju šole. Če se konference udeležujete z referatom, boste potrdilo o izvedbi referata prejeli takoj po vaši predstavitvi.

Odmor za kavo in kosilo
Odmor za kavo bo od 11.00 do 11.30, odmor za kosilo pa od 13.30 do 14.30. Kava in kosilo bosta na voljo v šolski jedilnici v pritličju.

WI-FI internetni dostop
Brezplačni Wi-Fi za gostujoče uporabnike bo na voljo v učilnicah 23 in 25 ter v zbornici šole (gesla za dostop poiščite na tablah omenjenih prostorov).
Brezplačni Wi-Fi bo na voljo tudi registriranim uporabnikom storitve Eduroam.

Naj konferenca koristi in navdahne!