Vabilo za prispevke

Vabimo vas, da se nam pridružite na konferenci kot aktivni udeleženci in s svojim prispevkom nagovorite poslušalce na Mednarodni konferenci o kompetencah učencev.

Prispevek je lahko napisan v slovenskem ali angleškem jeziku. Jezik predstavitve bo v angleškem jeziku.

Vsak avtor lahko sodeluje z največ enim prispevkom (kot avtor ali  soavtor).  Prispevek na konferenci lahko predstavi le avtor (in soavtor).

Besedilo naj bo pred oddajo na programski odbor ustrezno jezikovno pregledano.

Programsko-organizacijski odbor bo izbral prispevke po naslednjih kriterijih:

  • izbor teme: tema naj bo aktualna, prispevek naj vsebuje primer dobre prakse in dokaze, da je izvedba ideje prispevala k razvoju otrokovih kompetenc,
  • način predstavitve: jasna struktura in organizacija prispevka ter stokovnost in razumljivost besedila,
  • povzetek: zapis povzetka naj vsebuje vse obvezne sestavne dele, ki so zahtevani v prijavi,
  • reference avtorja/jev naj bodo ustrezno navedene.

Prispevek bosta recenzirala najmanj dva recenzenta programskega odbora.

Izbrani avtorji bodo lahko prispevek predstavili kot predavanje, v obliki delavnic ali pa bodo izvedli simulacijo pouka.

Zbornik prispevkov bo objavljen v elektronski obliki  na spletni strani konference.

Navodila za oblikovanje prispevka:

Navodila

 

Rok za oddajo prispevkov: 31. 5. 2017.
Povratna informacija o uvrstitvi na konferenco: 1. 9. 2017.