Mojca Janžekovič, vodja konference

Mojca Janžekovič je učiteljica geografije na Osnovni šoli Toma Brejca, kjer je zaposlena od leta 2004. Leta 2009 se je priključila razvojni skupini za geografijo na ZRSŠ. Kot predavateljica je sodelovala na številnih seminarjih iz geografije in IKT-ja v okviru projekta e-Šolstvo. Je soavtorica e-učbenikov za geografijo za 8. in 9. razred. Na matični šoli je vodila številne državne in mednarodne projkete (ABC e-šola, Vnašanje tem globalnega učenjna v šolski sistem, Slovenski učni krogi, Alpska konvencija, Global teenager project, Nais Challenge, eTwinning, Erasmus+). Z vrsto prispevkov je aktivno sodelovala na mednarodnih konferencah SIRikt in VIVID ter v strokovnih publikacijah (GIS v Sloveniji, Posodobitev pouka v osnovnošolski praksi Geografija).

Poleg geografije in okolja jo zanima uporaba IKT pri pouku ter vpletanje globalnih vsebin v pouk. S svojim delom, ki je pogosto mednarodno vpet, si je pridobila naziv svetnica.