Dnevni arhiv: 5. 6. 2017

Tanja Ivanjko Kovačič, recenzentka

Tanja Ivanjko Kovačič je profesorica defektologije in 22 leto deluje na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V okviru izvajanja pomoči otrokom in mladostnikom v posebnem programu je razvijala vključevanje lutke v vzgojno izobraževalni proces, v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom pa je uvajala tuji jezik angleščino. Od leta 2009 je zaposlena na OŠ Toma Brejca kot izvajalka dodatne strokovne pomoči. Je mentorica prostovoljcev na šoli in šolska mediatorka. Z razvijanjem kompetenc pri učencih krepi njihovo samopodobo in optimizem. Z dosedanjim delom si je pridobila naziv svetovalke.